top of page

Digitaal Adoptie Platform

Creëer de perfecte eindgebruiker

Co-werkruimte
Voor de eindgebruiker

Een Digitaal Adoptie Platform (DAP) bevat alle informatie die een medewerker nodig heeft om het werk goed te kunnen uitvoeren.

Taakgerichte content begeleidt de medewerkers bij het uitvoeren van het werk. Leren vooraf, leren op de werkplek of leren tijdens het werk.

Om te leren werken met software applicaties zijn andere vormen van training of opleiding niet meer nodig.

Niet meer afhankelijk van collega's of de servicedesk
Werkoverleg
Voor de
auteurs

Medewerkers worden opgeleid om content te maken, de Permento auteurs. Zij zijn in staat snel en eenvoudig verschillende typen content te maken.

Iedereen kan auteur worden. Dit vraagt geen specifieke technische kennis.

Auteurs kunnen zelfstandig voor alle applicaties content maken. Hebben auteurs het te druk, dan kunnen wij alle werkzaamheden uit handen nemen.

Gidsen
Simulaties
Multimedia
FAQ's
Leerplannen
Workflows
werknemer
Voor de organisatie

Gebruik van Permento zorgt voor snelle adoptie van de gebruikte of nieuw in te voeren software applicaties.

 

Het versnelt de implementatie en adoptie van nieuwe toepassingen.

Het verhoogt het beoogde rendement door beter gebruik van de toepassing. 

De belasting op ondersteunende diensten zoals de servicedesk wordt aanzienlijk verlaagt. 

Geen kostbare opleidings-trajecten meer
met inefficiënte eLearnings
Vrouw met tablet
Creëer de perfecte eindgebruiker
en optimaliseer de prestaties van
je organisatie.
Werkbureau
bottom of page