top of page

Privacyverklaring

Deze website wordt geëxploiteerd door Permento BV, gevestigd aan de Singel 312, 3311 HL Dordrecht, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68537506.

 

Wij verzamelen nooit bewust gegevens van bezoekers aan onze website. Indien bezoekers informatie invullen via het contact-formulier, dan wordt die informatie ook alleen gebruikt om de via het contactformulier ingediende vragen of verzoeken te beantwoorden.

Alleen in die situaties en alleen voor die toepassing worden de gegevens in ons administratiesysteem opgenomen.

Indien op de website een download wordt aangevraagd door middel van het invullen van een e-mailadres, kan mogelijk contact op worden genomen door Permento voor alleen dat interessegebied waarop de download betrekking heeft.

Gegevens zullen nimmer aan anderen beschikbaar worden gesteld voor welk doel dan ook.

Informatie over het bezoek zelf aan onze website kan mogelijk wel worden vastgelegd om te achterhalen welke informatie interessant wordt gevonden en welke informatie minder interessant. Op die manier kunnen wij onze website aanpassen aan de wensen en verwachtingen van de bezoekers.

Wijzigingen Privacy beleid

Permento BV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy beleid.

 Dit privacy beleid is voor het laatst aangepast op 1 januari 2021.

bottom of page